Skip Navigation LinksPublication-Opportunities

Yayın Olanakları


 Konferansımızda sunulan bildirilerin bir kısmı tematik bir seçki yapılarak "Özel Sayı" adı altında, DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi'nin uluslar arası dergisi olan Kadın / Woman 2000 Journal for women's Studies  de yayımlanabilecektir.

Daha fazla bilgi için lütfen web sitesini ziyaret ediniz.

Kadın/Woman 2000 Journal for Woman Studies Dergisi,Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi'nin (DAÜ-KAEM) yayın organı olup, Merkez’in amaçları doğrultusunda kadın ve toplumsal cinsiyet alanında farklı disiplinlerden ve disiplinler arası çalışmalara yer veren bilimsel, hakemli, iki dilli (Türkçe ve İngilizce) bir dergidir.

Her yıl bir cilt oluşturan 2 sayı olarak  yayımlananKadın/Woman 2000, kadının kamusal ve özel alandaki konumunu sorunlu bulan, toplumsal cinsiyet ayrımcılığını sorgulayan hukuk, sosyoloji, psikoloji, sağlık, antropoloji, siyaset bilimi, ekonomi, sanat tarihi, arkeoloji, edebiyat, felsefe ve iletişim alanlarında disiplinler arası niteliklibilimsel makaleler yayımlar.  Ayrıca kadın konusunda yapılan çalışmalarla ilgili notlar ve yayımlarla ilgili bilimsel tanıtım yazılarına yer verir.

Elektronik Yayın: KADIN / WOMAN 2000 - Journal for Women's Studies şu anda Expanded Academic ASAP International, Contemporary Women's Issues, IT One File, General Reference Center, General Reference Center Gold, IT Custom veritabanları ile ProQuest kapsamındaki GenderWatch'da makaleler arasında kaydedilmiş olup tam metin olarak web ortamında da okuyucuya sunulmaktadır. Ayrıca MLA International Bibliography, Turkologiszher Anzeiger ve Index Islamicus kapsamına da alınmış, EBSCO, Asos Index ve Ulakbim dizinleri kapsamına girmiştir. ​

Publication-Opportunities