Skip Navigation LinksPaper-Submission

Tam Metin Bildiri Gönderimi


Kabul edilen bildiriler en fazla 8 veya 9 sayfa uzunluğunda olmalı ve konferans sırasında 15 dakikalık (maksimum) bir sunuma uygun biçimde hazırlanmalıdır. Konferans anında her odada projeksiyon cihazı ve bilgisayar bulunacaktır.
Aşağıdaki kurallara uygun hazırlanmayan tam metin bildirilerin yayınlanmayacağını unutmayınız.
 
Yazarlar için Notlar ve yazım kuralları:


1) Katılımcıların 25 Şubat 2017 tarihine kadar tam metin bildirileri göndermesi gerekmektedir. Konferansta sunulan bildiriler Doğu Akdeniz Univeritesi Yayınları tarafından bildiri kitabı olarak basılacaktır. Konferans bildiri kitabı konferanstan kısa bir sure sonra (veya umarız konferans sırasında) hazır olacaktır. Bildiri tam metinlerinin gönderimindeki herhangi bir gecikme yayıncının  basımı gereken zamanda gerçekleştirememesine neden olabilir. Bu nedenle basımla ilgili editoryal işlemlerin aksamadan yürütülebilmesi için tam metin bildirileri mümkün olduğu kadar erken ve 25 Şubat 2017 tarihinden önce teslim etmeniz talep edilir. Geç gönderiler bildiriler kitabına dahil edilmeyecektir.


2) Bildiri başınada muhakkak  tam isim soyisminiz, geçerli mail adresiniz, kurumunuzu ve geçerli posa adres bigileriniz bulunmalıdır.

Lütfen bildirilerinizde APA stili ve biçimlendirme kullanınız. Tam bildiriler 3500-5000 kelime aralığında (referanslar dahil), çift aralıklı, Times New Roman stilinde, 12 punto büyüklüğünde ve her iki taraftan olduğu gibi sayfanın üst ve alt kısmından da 2.50 cm’ lik bir ara bırakılarak yazılmalıdır.

Bildirilerinizi elektronik posta eki olarak ( bir Microsoft Word dosyası seklinde) gwp17@emu.edu.tr veya                 cws-kaem@emu.edu.tr adresine de gönderebilirsiniz. 

3) İngilizce kullanımda kabul edilen alıntı sözcükler, Oxford English Dictionary ve eklerine uygun olarak yazılmalıdır. Diğer yabancı kelimelerin İtalik olarak yazılmış ve eğer gerekiyorsa parantez içerisinde veya dip not olarak açıklanmış olmaları gereklidir. 

4) Makaleler başlık, yazarın tam adı (yayın için tercih edilen şekilde), elektronik posta adresi, şehir içerecek biçimde kimlik bilgisi, makale ve ekler, tablolar, şekil başlıkları, şekiler, dipnotlar veya son notlar, yazarın yazışma adresi de dahil olmak üzere yazarın bağlantılarını içermelidir.

5) Rereferanslara aşağıda belirtilen şekilde metin içerisinde yer verilmelidir : (Yazarın Soyadı, Yayınlanma Yılı: sayfa/lar). Diğer ek bilgiler metnin sonunda son notlar olarak Not altında ardışık bir şekilde numaralandırılarak yazılabilir. Yayınlanmamış materyallerden alıntılar için tam konum referansı olması gerekir. (Curan, 2000: 32) ör (Curan, 2000: 32-34)

6) Tablolar ve şekilerde başlık ve sıra numarası olmalıdır. Tabloların ve şekillerin başlıkları üste yazılmalıdır, tablo/şekillere ilikşin referans ve açıklamalar tablo/şekil altında yer alamalıdır. 

7) Orijinal çizimler veya resimler yazıcı için hazır bir formda sunulmalıdır. Metinde alıntı yapılmış veya atıfta bulunulmuş referanslar ‘Referanslar’ başlığı altında alfabetik olarak listelenmelidir. Örnek: Yazarın Soyadı, Adı (yayın yılı). Kitabin tam adı (italik olarak) ya da makalenin tam baslığı ( normal yazı tipinde) ve derginin adı (italik olarak), yayın yeri: yayıncı, makalenin dergide yayınlanmış sayfaları. Yayınlanmamış materyallerden alıntılar için tam konum referansı olması gerekir.

APA Stili İçin Kısa Bir Rehber:
Burada değinilmeyen konular için APA Yazım Kılavuzuna bakınız:  www.apastyle.org
 
1) Gerekli olan yerde parantez içinde yazarı mutlaka belirtilmelidir. Örneğin: Deniş Gouran (1991: 166-167) daha etik kararlara teşvik eden beş fikir ileri sürdü.
2) Parantezlerdeki çoklu alıntılar alfabetik olarak yazılmalı, ve bir noktalı virgül ve bir boşlukla ayrılmalıdır. Örneğin, ( Fiske, 1980; Gerbner, 1992; McQuail, 1972).
3) Eğer kullanılmış bir alıntı yapmışsanız bunu açıkça belirtmelisiniz. Rengin, Denis Gouran daha etik kararlara teşvik eden beş fikir ileri surdu (Akt: Salwen and Stacks’dan, 1996).
4) Referanslar bildirinin sonunda ayrı bir sayfada olmalıdır.
5) Metinde yapılmış bütün alıntılar bu bolümde sunulmalıdır.
6) Referanslar alfabetik olarak ilk yazarın soyadına göre düzenlenmelidir.
7) İlk satırı girintisiz geriye kalan satırları beş alan girintili olacak şekilde her referans için bir asılı girinti oluşturulmalıdır. 
8) Her yazar için, soyisimden sonra ismin (ikinci isim) baş harfi ve nokta kullanılmalıdır, örneğin Curran J. 
9) Birden fazla yazarı virgüllerle, son yazarı ‘ve işareti’ (&) ile ayrılmalıdır. Örneğin Curran, J., Gurewitch, M., & Woollacot, M. 
10) Yazar(lar)dan sonra parantez içinde yıl gelir, ve onu bir nokta takip eder. Örneğin, Curran, J., Gurewitch, M., & Woollacot, M. (1990).
11) Kitaplarin ve gazete/dergilerin baslıkları italik olarak yazılmalıdır.
 
REFERANSLAR İÇİN BAZI ÖRNEKLER

1.KİTAPLAR

Tek yazarlı:
Brown, D. A. (2001). Writing a university essay: The final word. Toronto: New Press.
İki ya da daha fazla yazarlı:
Brown, D. A., Cole, F. R., & Smith, R. T. (2000). Writing essays. Toronto: New Press.
Giriş, başlangıç, önsöz veya sonsöz:
Cole, S. (Ed.). (2001). Introduction. In Writing in university (pp. v-vi). Brandon: Modern Press.
Bir konferansın yayınlanmış raporları:Terry, M. (2000). Learning how to write. In Back to the basics: A conference sponsored by the Coalition for Writing Skills (pp. 15-20). Brandon: Brandon University.
Ansiklopedi ya da almanak:
Eğer verilmişse yazarın adını verin. Eğer yazar adı verilmemişse makalenin baslığını kullanın.
Beetle, J. (2000). Outlines. The encyclopedia of university writing. Winnipeg: University Encyclopedias, Inc.

2. SÜRELİ YAYINLAR

Bir dergide yıllık yayın boyunca sürekli sayfalandırılan bir makale:
Davies, P. D. (2001). How to write a critique. Journal of Writing, 19, 22-23.
Konuları ayrı sayfalandıran bir dergide bir makale:
Davies, P. D. (2001). How to write a critique. Journal of Writing, 19(5), 22-23.
Sadece cilt numaraları bulunan bir dergi veya bültende gecen bir makale:
Davies P. D. (2001, Bahar). Hoc tok erite a critique. Journal of Writing, 5: 22-23.
“5″ in cilt sayısını ve “Bahar”ın konuyu ifade ettiğini unutmayın
Cilt numarası olmayan bir dergi veya bültende yer alan bir makale:
Davies, P. D. (2001, January 15). How to write a biography. Magazine of Writing, pp. 22-23.
Günlük bir gazetede yer alan bir makale:
Davies P. D. (2001, April 15). Writing a book review. The Brandon Gazette, p. B4.
“B”nin bolumu ve “4″un sayfayi ifade ettiğini unutmayın
Davies P. D. (2001, April 15). Writing a book review. The Brandon Gazette, pp. 2, 15.
“2″nin makalenin ilk sayfasını, “15″ in de son sayfasını ifade ettiğini unutmayın
Hiçbir yazar verilmemişse:
How to write a book review. (2001, April 15). The Brandon Gazette, p. B4.
Bir editoryal yada editore mektup:
Border, D. H. (2001, March 13). Writing arguments [Editorial]. The Brandon Gazette, p. A3.
Bir inceleme:
Terry, M. (2000, October 20). The truth about my husband [Review of the book Weird ways people. 
Brandon Book Reviews, pp. 12-15. 

3. INTERNET KAYNAKLARI
 
an online document –
Smith, R. T., & Thompson, F. O. (2000). Writing for university. Retrieved June 21, 2001, from http://www.writingskills.edu.
Note that "2000" refers to the online publication or revision date.
Smith, R. T., & Thompson, F. O. (2000). Comma usage. Writing for university. Retrieved
June 21, 2001, from http://www.writingskills.edu
Note that "Writing for university" refers to the main site accessed and "Comma usage" refers to the subsection that has been cited in your essay.
an online article based on a print source –
Smith, R. T., & Thompson, F. O. (2000) How to use commas [Electronic version]. Journal of Writing Skills, 3, 51-58.
Note that, if you believe the article has been changed from the version that appeared in the print journal (for instance, if page numbers are missing), you can include the date you retrieved the information and the address where the article can be found.
Smith, R. T., & Thompson, F. O. (2000) How to use commas [Electronic version]. Journal of Writing Skills, 3, 
51-58. Retrieved June 23, 2001, from http://www,journalofwritingskills.org.
an on-line journal with no print version –
Smith, R. T., & Thompson, F. O. (2000, January 15). How to use commas. Journal of Writing Skills, 3, Article 002a. Retrieved June 23, 2001, from http://www.journalofwritingskills.org. 

4. DİĞER ARAŞTIRMALAR
 
a government document –
If no author is given, use the government agency as the author.
Manitoba Education. (2001). Writing in Manitoba universities (GOM Publication No. ME 96-104). Winnipeg: Manitoba Education.
an ERIC document –
Terry, M. (2001). When you need to write. Brandon: University Press. (ERIC Document Reproduction Service No. ED 173 259).
a pamphlet or brochure –
Terry, M. (2000). When you hate to write [Brochure]. Brandon: University Press.
an unpublished dissertation or thesis –
Terry, W. (2000). Northern teaching. Unpublished doctoral dissertation, Brandon University, Brandon.
a letter, personal interview, or e-mail –
Personal communications do not provide recoverable data. Cite them in the text, but do not include them in the reference list.
a lecture, address or interview –
Cite in the text, but record in the reference list (as follows) only if there is a “hard copy” of the lecture, address, or interview. If there’s no title, title it “Lecture,” “Address,” or “Interview.”
Terry, M. (2000, June 28). Learning how to cite references. Address made at the BU Writing Conference, Brandon University, Brandon.
Terry, M. (1997, September 8). Lecture given during Writing Skills 101 course. Brandon University, Brandon. 


Paper-Submission