Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ – KAEM Tarafından Düzenlenen Konferans Kapsamında Cinsel Taciz ve Saldırı Masaya Yatırıldı

DAÜ – KAEM Tarafından Düzenlenen Konferans Kapsamında Cinsel Taciz ve Saldırı Masaya Yatırıldı
Yayınlanma Tarihi: 30 Mart 2017, Perşembe

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezi (DAÜ – KAEM) tarafından 23 – 25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleşen “6. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı” kapsamında “Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Ağın 12. Toplantısı”na da ev sahipliği yapıldı.

DAÜ'nün yanı sıra Koç, Hacettepe, Kemerburgaz, Çukurova, Yakın Doğu, Çankaya ve Özyeğin Üniversitelerinden de temsilcilerin katıldığı toplantıda, ilk olarak konuya ilişkin katılımcı üniversitelerdeki son değişiklikler ve ilerlemeler hakkında bilgi verildi. Verilen bilgilere  Çankaya Üniversitesi'nde bir CTS birimi kurulmadığı, mevcut disiplin yönetmeliğinin uygulandığı, Özyeğin Üniversitesi’nde böyle bir birim olmamakla beraber Rektörlüğün bu tür vakaları toplumsal cinsiyet çalışanı akademisyenlerde izlediği belirtilirken, birimleri oluşmamış veya toplumsal cinsiyet derslerine başlamamış olan üniversitelerde yetkili makamlara YÖK'ün bütün Rektörlüklere giden tutum belgesinin hatırlatılması önerildi.  Öte yandan Hacettepe Üniversitesi’nde akademik, idari personele ve öğrencilere cinsel taciz ve saldırı konusunda eğitim verildiği belirtildi ve bugüne dek etik kurul tarafından yürütülen bu tür vakaların ele alınması görevinin yeni bir CTS birimi tarafında yapılmasının beklendiği aktarıldı.

Söz konusu toplantıda, Kuzey Kıbrıs'ta birinci kadın çalıştayının ve birinci ulusal eylem planı toplantısının gerçekleştirildiği not edilerek, Toplumsal Cinsiyet Dairesi kurulduktan sonra çeşitli birimlerde kriz merkezlerinin oluşturulacağı aktarıldı. Toplantıda CTS oluşumunu daha ileri taşımak ve kalıcı bir yapı oluşturmak konusu da tartışıldı. Bu yapıya tüzel kişilik kazandıracak aktörlerin kadın ve toplumsal cinsiyet çalışmaları merkezleri olabileceği üzerinde duruldu.

29 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşecek olan diğer toplantıda, kalıcı yapı konusunun üzerinde durulmasının önerilmesi tartışıldı. Toplantıda ayrıca Kadın/Woman 2000 dergisi katılımcıları CTS deneyimlerini aktaracakları bir özel sayı için makale ve not yazmaya davet ettti. Bu özel sayının misafir editörlüğünü ve çağrısını kaleme almayı ise Dr. Hülya Şimga ve Dr. Gülriz Uygur üstelendi. Cinsel Taciz ve Saldırıya Karşı Üniversitelerarası İnsiyatif adına toplumsal cinsiyet derslerini vermekte olan, bir politika belgesini ve uygun disiplin kili organlardan geçirmiş olan ve cinsel taciz ve saldırıya karşı ilgili dinleme ve önleme mekanizmalarını kurmuş olan üniversitelerin aday olabileceği güvenli kampüs uygulamasını tartışmaya açma konusu da söz konusu toplantıda kararlaştırdı.

News