Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ Cinsiyetçi Kültüre Karşı Politikasını Belirledi

DAÜ Cinsiyetçi Kültüre Karşı Politikasını Belirledi
Yayınlanma Tarihi: 4 Şubat 2016, Perşembe


Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) cinsiyetçi kültüre karşı olan politikasını üniversite senatosunun aldığı ortak karar ile belirledi. Üniversite senatosu “Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi”ni oybirliği ile onaylayarak Üniversitenin cinsiyetçi kültüre karşı politikasını belirlemiş oldu. Konu hakkında detaylı bilgi veren DAÜ Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) Başkanı Doç. Dr. Süheyla Üçışık Erbilen, eğitim sisteminin toplumsal cinsiyet kalıplarının aşılmasında sahip olduğu role vurgu yaparak, kadın-erkek eşitliği temelinde yeniden yapılandırılacak eğitimin, başta “ayrımcılık” ve “şiddet” gibi sorunlarla mücadelede önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

Bu çerçevede Üniversiteler bünyesinde kurulan Kadın Araştırma Merkezlerinin, toplumsal cinsiyet eşitliği alanında insan kaynağı yaratma ve toplumun tüm kesimlerine yönelik toplumsal cinsiyet duyarlılığı oluşturma açısından sahip olduğu sorumluluklara işaret ettiğini belirten Doç. Dr. Erbilen, merkez olarak kendilerinin de bu sorumluluğun bilincinde olduklarını, bu çerçevede de üniversite içerisinde ve dışında farkındalık yaratma ve zihniyet dönüşümü sağlama anlamında çeşitli eğitim amaçlı adımlar attıklarını vurguladı. Doç. Dr. Erbilen, “toplumsal cinsiyet eğitimi” dersinin üniversite müfredatı içerisine eklendiğinin ve “kadın–erkek eşitliği”, “kadına yönelik şiddet”konularında üniversite içinde ve dışında kişilere yönelik sertifikalı seminerler düzenlediklerinin altını çizdi.

Öte yandan Doç. Dr. Erbilen, DAÜ’nün temel hedefinin kişisel, entellektüel ve akademik gelişimi besleyecek demokratik bir üniversite ortamı oluşturma olduğunu vurgulayarak, bu anlamda üniversitenin tüm bireyler için pozitif bir öğrenme, çalışma ve yaşama ortamı sağlamayı taahhüt ettiğini aktardı. Doç. Dr. Erbilen, Üniversite Senatosu tarafından onaylanan politika belgesinin amacının cinsel taciz ve cinsel saldırıdan arınmış bir akademik ve mesleki ortamın yaratılmasına yönelik ilkeleri belirlemek ve düzenlemeleri tanıtmak olduğunu ifade etti.

Bu bağlamda “Politika Belgesi” ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, üniversite bileşenlerinin cinsel taciz ve cinsel saldırı konusunda farkındalığını ve duyarlılığını arttırıcı düzenlemeler yapmaya, bu tür iddialar ve şikâyetler söz konusu olduğunda etkin bir soruşturma ve yaptırım mekanizması işletmeye, bileşenlerine cinsel taciz ve cinsel saldırıya ilişkin önlemler ve (psikolojik, hukuki, tıbbi vb.) destek mekanizmaları sunmaya hazır olduğunu bildirmekte ve taahhüt etmektedir. Sonuç olarak bu belge Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin cinsiyetçi kültüre karşı politikasını ifade etmektedir.

Doç. Dr. Erbilen, 8 Mart Dünya Kadınlarının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü vesilesiyle kadının insan haklarının önemine dikkat çekerek, insan haklarının insanların, kendi manevi gelişimlerini gerçekleştirmede özgür oldukları idealini temel aldığını vurguladı. Yapılan açıklamada hak ve özgürlüklerin doğuştan her insanın sahip olduğu ahlaki değerler olarak görülmesi gerektiği, bu değerlerin de, tek bir sınıfın, ırkın ya da cinsiyetin değil, tüm insanlığın ortak kazanımı olduğunun altı çizildi. Doç. Dr. Erbilen, insan haklarının salt “erkek” hakları olarak görülmesine karşı çıktıklarını, herkes gibi kadının da evrensel niteliği haiz insan haklarının birer sahibi olarak kabul edilmesi gerektiği vurguladı. Öte Yandan “Cinsel Tacize ve Saldırıya Karşı Politika Belgesi”nin Üniversite Senatosu tarafından oybirliği ile onaylandığı ve Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) resmi sayfasında da yayınlandığı ifade edildi.


DAÜ Web Siteleri

News

​​​​​​